s1
s2

Ubezpieczenia

 

 

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE :

  • Oc                                                                                         
  • Auto Casco                                                                                                                
  • Assistance
  • Nnw
  • Zielona Karta
  • Szyby
  • Ochrona utraty zniżek w OC i AC

UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ :                                                                                                     

  • Dom
  • Mieszkanie
  • Garaż
  • Budynki i pomieszczenia gospodarcze
  • Inne obiekty

UBEZPIECZENIA GOSPODARSTW ROLNYCH :

  • Ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • Ubezpieczenie budynków rolniczych
  • Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE :

  • Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą
  • Ubezpieczenia następstw nieszcześliwych wypadków
  • Ubezpieczenie odpowiedzialnośći cywilnej w życiu prywatnym
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  • Ubezpieczenie assistance

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW :

  • Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa
  • Ubezpieczenie odpowiedzialnośći cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
  • Ubezpieczenia floty pojazdów
  • Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE :

  • Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych
  • Ubezpieczenia grupowe
pełny HTML | wersja mobilna